TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Dla dzieci z klas pierwszych, u których w wyniku badania przesiewowego zostanie zaobserwowana wada mowy zostaną skierowane na terapię logopedyczną. Terapia ta będzie odbywała się na miejscu, w pomieszczeniach udostępnionych przez szkołę, do której dzieci uczęszczają po lub przed zajęciami lekcyjnymi.

Pomieszczenia, w których będą się odbywały spotkania z logopedą zostaną wyposażone m.in. w lustro logopedyczne, gry dydaktyczne, próby grafomotoryczne, testy praksji i gnozji oraz inne testy językowe. W pomieszczeniu (udostępnionym przez szkołę), w którym będzie prowadzona terapia, będą też krzesła, biurko. Terapie będą prowadzone do końca roku szkolnego 2019/2020. Przewidywana liczba dzieci, które zostaną do niej zakwalifikowane – 1314.

Terapia składa się z całościowej konsultacji logopedycznej uwzględniającej wynik badania laryngologicznego, podczas której zostanie wzięty pod uwagę wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka na temat jego zdrowia. Logopeda przekaże rodzicom informacje w jaki sposób prawidłowo pracować z dzieckiem nad poprawą i rozwojem mowy, a także ustali indywidualny plan postępowania rehabilitacyjnego. W ramach rehabilitacji, każde zakwalifikowane do niej dziecko weźmie udział w cyklu 12 spotkań z logopedą, przynajmniej jeden raz w tygodniu, każde po 30 min.

W trakcie rehabilitacji przewiduje się także 1 konsultację z psychologiem dziecięcym. W zależności od potrzeb zdrowotnych dziecka dopuszcza się możliwość, aby u niektórych uczestników liczba zajęć była większa, u innych mniejsza (decyzja logopedy). Po zakończonym cyklu rehabilitacyjnym, rodzicom/opiekunom prawnym zostanie przekazana informacja na temat dalszego postępowania. W przypadku konieczności dalszego wsparcia, logopeda wskaże jak należy samodzielnie pracować z dzieckiem oraz przekaże pisemną informację dla lekarza POZ.