SZKOLENIA

Szkolenia dla pielęgniarek / higienistek szkolnych ze szkół uczestniczących w akcji „Zdrowe uszko”

Uczestnicy:
pielęgniarki, higienistki szkolne zatrudnione w szkołach, w których odbywają się badania przesiewowe dla uczniów klas pierwszych i terapie logopedyczne.

Czas: od V.2019 r. do VI 2020

Miejsce i organizacja:
sala szkoleniowa w szkołach lub innym miejscu zgodnie z zapotrzebowaniem na obszarze realizacji projektu. Zostanie zrekrutowanych 9 grup po ok. 10 osób.

Cel szkolenia:
podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. osób. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i zdobycie umiejętności wykonywania badań audiometrycznych. Szkolenie będzie złożone z części teoretycznej (2h) i praktycznej (2h).

Tematyka:
część teoretyczna: zaburzenia słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym, diagnostyka zaburzeń słuchu i mowy, metody leczenia i rehabilitacji, profilaktyka zaburzeń słuchu i mowy, badania przesiewowe, zasady działania audiometru i zasady wykonywania badań audiometrem tonalnym, pokazowe badanie audiometrem tonalnym, przekazanie uczestnikom materiałów informacyjno-szkoleniowych z niniejszej tematyki. Część praktyczna: ćwiczenia w wykonywaniu audiometrii tonalnej. Przed i po szkoleniu zostanie przeprowadzona ocena stanu wiedzy uczestników w formie ankiety

Osoba prowadząca:
lekarz specjalista laryngolog oraz pielęgniarka z 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu tego typu badań i pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.