Harmonogram wsparcia 

powiat tomaszowski i opoczyński

Beneficjent w okresie 01.06.2019 – 31.07.2019 udzielił wsparcia zgodnie z poniższym:

ZADANIE 1 – Spotkania edukacyjno-informacyjne skierowane do rodziców/opiekunów i wychowawców klas – Beneficjent przeprowadził 107 spotkań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do I klas szkół podstawowych oraz wychowawców klas I z obszaru realizacji projektu. W szkoleniach wzięło udział 604 rodziców/opiekunów prawnych i wychowawców (1253 K, 90 M). Spotkania prowadzone były przez laryngologa oraz logopedę, posiadających kwalifikacje wskazane w projekcie. ZADANIE 2 – Zajęcia edukacyjne – Beneficjent przeprowadził 107 zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów klas I szkół podstawowych znajdujących się na terenie realizacji projektu. W w/w spotkaniach udział wzięło łącznie 1331 dzieci ( 630 dziewczynek, 701 chłopców). Spotkania prowadzone były przez logopedę, posiadającą kwalifikacje wskazane w projekcie. ZADANIE 3 – Badania przesiewowe słuchu – Beneficjent przeprowadził 1331 badań przesiewowych słuchu dzieci (630 dziewczynek, 701 chłopców). Badania wykonywał laryngolog, posiadający kwalifikacje wskazane w projekcie wraz z zespołem. ZADANIE 4 – Badania przesiewowe mowy – Beneficjent przeprowadził 1331 badań przesiewowych mowy dzieci (630 dziewczynek, 701 chłopców). Spotkania prowadziła specjalista logopeda w porozumieniu z logopedami szkolnymi. ZADANIE 5 – Terapie logopedyczne – Beneficjent spośród 1331 dzieci, które miały wykonane przesiewowe badania mowy, wstępnie wskazał 293 dzieci najbardziej potrzebujących wsparcia w postaci udziału w terapii logopedycznej (122 dziewczynek, 171 chłopców). ZADANIE 6 – Szkolenia dla pielęgniarek/higienistek szkolnych ze szkół uczestniczących w projekcie – Beneficjent nie zorganizował żadnego szkolenia w zakresie zadania 6.
Wsparcie udzielane było w szkołach podstawowych znajdujących się na obszarze realizacji projektu.