Harmonogram wsparcia 

powiat sieradzki i wieruszowski

Beneficjent w okresie 01.06.2019 – 31.07.2019 udzielił wsparcia zgodnie z poniższym:

ZADANIE 1 – Spotkania edukacyjno-informacyjne skierowane do rodziców/opiekunów i wychowawców klas – Beneficjent przeprowadził 35 spotkań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do I klas szkół podstawowych oraz wychowawców klas I z obszaru realizacji projektu. W szkoleniach wzięło udział 604 rodziców/opiekunów prawnych i wychowawców (573 K, 31 M). Spotkania prowadzone były przez laryngologa oraz logopedę, posiadających kwalifikacje wskazane w projekcie.
ZADANIE 2 – Zajęcia edukacyjne – Beneficjent przeprowadził 35 zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów klas I szkół podstawowych znajdujących się na terenie realizacji projektu. W w/w spotkaniach udział wzięło łącznie 625 dzieci ( 321 dziewczynek, 304 chłopców). Spotkania prowadzone były przez logopedę, posiadającą kwalifikacje wskazane w projekcie.
ZADANIE 3 – Badania przesiewowe słuchu – Beneficjent przeprowadził 625 badań przesiewowych słuchu dzieci (321 dziewczynek, 304 chłopców). Badania wykonywała laryngolog, posiadająca kwalifikacje wskazane w projekcie z zespołem.
ZADANIE 4 – Badania przesiewowe mowy – Beneficjent przeprowadził 625 badań przesiewowych mowy dzieci (321 dziewczynek, 304 chłopców). Spotkania prowadziła specjalista logopeda w porozumieniu z logopedami szkolnymi.
ZADANIE 5 – Terapie logopedyczne – Beneficjent spośród 625 dzieci, które miały wykonane przesiewowe badania mowy, wstępnie wskazał 233 dzieci najbardziej potrzebujących wsparcia w postaci udziału w terapii logopedycznej (109 dziewczynek, 124 chłopców).
ZADANIE 6 – Szkolenia dla pielęgniarek/higienistek szkolnych ze szkół uczestniczących w projekcie – Beneficjent nie zorganizował żadnego szkolenia w zakresie zadania 6.

Wsparcie udzielane było w szkołach podstawowych znajdujących się na obszarze realizacji projektu.