O programie

W ramach dwóch projektów „Badania przesiewowe słuchu u dzieci z klas I szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, prowadzimy akcję „Zdrowe uszko” na terenie powiatów sieradzkiego, wieruszowskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego. W ramach akcji podejmiemy współpracę ze 177 szkołami z województwa łódzkiego.

W ramach projektu planujemy przeprowadzenie badań przesiewowych słuchu i mowy u ponad 6 tysięcy dzieci w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20 pod kątem potencjalnych wad i zaburzeń, a następnie objęcie terapią logopedyczną uczniów, u których zostanie wykryta wada wymowy. Dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu otrzymają wsparcie w postaci porady lekarskiej i skierowania na dalsze badania/terapię w ramach NFZ. Dodatkowo, pielęgniarki lub higienistki ze szkół biorących udział w naszym projekcie zostaną przeszkolone w zakresie organizacji badań przesiewowych, tak aby badania te mogły być kontynuowane w kolejnych latach, już po zakończeniu projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ani rodzice ani szkoła nie ponoszą żadnych kosztów związanych z badaniem przesiewowym, jak również z ewentualną terapią logopedyczną.

Badania będą przeprowadzone przez lekarzy specjalistów laryngologów za pomocą audiometru tonalnego oraz logopedów. Po ich przeprowadzeniu, dla ponad tysiąca dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy zostanie zorganizowana kompleksowa, bezpłatna terapia logopedyczna, obejmująca 12 spotkań z logopedą oraz wsparcie psychologa dziecięcego. Jednocześnie przeprowadzone zostaną  zajęcia dla dzieci z klas pierwszych na temat samodzielnego ćwiczenia mowy, a także 4-godzinne szkolenie pielęgniarek i higienistek szkolnych, tak aby mogły samodzielnie prowadzić na terenie szkoły badania przesiewowe dla pozostałych uczniów po zakończeniu naszego programu. Dodatkowo planujemy zorganizować godzinne zajęcia edukacyjno-informacyjne dla rodziców i wychowawców z profilaktyki wad słuchu i mowy u dzieci. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Zdrowe uszko!”