Badania przesiewowe słuchu i mowy dla 6562 dzieci z klas I

Zajęcia terapeutyczne z logopedą dla 1314 dzieci

Spotkania w szkołach podstawowych w 4 powiatach

Badania przesiewowe słuchu i mowy dla 6562 dzieci z klas I

Zajęcia terapeutyczne z logopedą dla 1314 dzieci

Spotkania w szkołach podstawowych w 4 powiatach

Od września 2020 r. wszystkie działania w ramach projektu zostają wznowione.

Zapraszamy do obserwowania naszej strony internetowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Aktualności:

Co to jest „Zdrowe uszko”

Zdrowe uszko to akcja realizowana w ramach projektów „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I SP” w powiatach tomaszowskim, opoczyńskim, sieradzkim i wieruszowskim dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdrowe uszko oferuje:

  • Badania przesiewowe słuchu i mowy dla 6562 dzieci z woj. łódzkiego
  • Terapie logopedyczne dla 1314 dzieci
  • Warsztaty edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci, rodziców i wychowawców
  • Szkolenia z badań słuchu i wad wymowy dla pielęgniarek szkolnych i higienistek

Szkoły podstawowe, w których prowadzimy akcję

Zobacz, w których szkołach można wziąć udział w badaniach, warsztatach i w terapii. Zapraszamy do współpracy kolejne placówki edukacyjne

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekty „Badania przesiewowe słuchu i mowy uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego” (całkowita wartość projektu 1 268 709,60zł, kwota finansowania 1 141 838,64zł) oraz „Badania przesiewowe słuchu i mowy uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego” (całkowita wartość projektu 1 060 012,80zł, kwota finansowania 954 011,52zł) zostały dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18. Całkowita kwota dofinansowania obu projektów to 2 095 850,16 PLN.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekty „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego” oraz „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego” zostały dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 01.IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18. Całkowita kwota dofinansowania obu projektów to 2 095 850,16 PLN.